donderdag 25 oktober 2012

Van Meegeren op het strand

Een enkele keer doorbrak Han van Meegeren zijn naargeestig oeuvre met een vrolijk ogend werk, zoals ook blijkt uit dit Schevenings strandgezicht (50 x 60 cm).
Maar toch zit ook hier het onheil in de lucht dat de Haagse schilder met zich meedroeg. De figuren bij het badkoetsje trekken onze aandacht meer dan het strandvermaak waaraan zij part nog deel hebben. Te koop bij De Zwaan in Amsterdam.