vrijdag 14 december 2012

Lucie Valore stak vals werk in brand

Lucie Valore was een vaardige schilderes, maar vooral is zij bekend als de hoeder van de oeuvres van Maurice Utrillo en Suzanne Valadon.
Ze was met Utrillo getrouwd, die ze had leren via haar eerste man, een rijke kunstverzamelaar. Na de dood van Utrillo kwam zijn nalatenschap in haar bezit, en ook dat wat restte van diens moeder, Suzanne Valadon. Volgens veilingmeester Teves van AAG te Amsterdam, alwaar dit werk (38 x 46 cm) geveild gaat worden, was ze zo streng in documentatie en bewaking van beider oeuvres dat ze er niet voor terugdeinsde vermeend valse werken eigenhandig in brand te steken.