dinsdag 18 juni 2013

Bremmeriaanse Van Gogh-adept

Cornelis van Assendelft was een progressieve kunstenaar wiens kwaliteit in zijn eigen tijd en de onze slechts door enkelen werd herkend.
In de documentatie wordt meestal volstaan met de verwijzing naar Van Gogh. Het is niet moeilijk om in Van Assendelft een kunstenaar te herkennen die in goede aarde viel bij kunstpaus Henk Bremmer, en inderdaad: deze had hem ook voor ongeveer twee jaar onder contract. Dat wilde bij Bremmer zeggen: dat hij de schilder een maandelijkse toelage gaf in ruil voor werken, die hij dan vervolgens aan zijn kunstgeschiedenisstudentes van goeden huize verkocht, met winst. Deze pastel (70 x 55 cm) is te koop bij het Twents Veilinghuis.