maandag 19 augustus 2013

Pothast is goed sentimenteel

Natuurlijk zijn er veel en veel meer schilderijen als dit, maar het werk van Bernard Pothast moet wel gerekend worden tot het beste wat de Larense School te bieden had. 
De aandacht van de kinderen voor de baby, zichtbaar in houding en blik, zorgt dat onze aandacht juist op hen gericht wordt. De weinige beeldelementen hebben alle een verhalende functie. Het doekje voor het raam geeft richting aan het binnenvallend licht. Sentimenteel? Natuurlijk. In de beste zin van het woord. Te koop bij Bonhams, Oxford.