dinsdag 10 september 2013

Een Corneille uit 1948

In 1948 verzamelden zich vele progressieve kunstenaars in Parijs voor een conferentie van het zogeheten ‘internationaal documentatiecentrum voor de avant garde kunst’. 
De Denen, de Belgen en de Hollanders echter meenden dat de conferentie tot niets had geleid. ‘Als enige manier om de internationale samenwerking voort te zetten zien wij een organische en experimentele samenwerking die elke steriele en dogmatische theorie uitsluit’, zo verklaarden ze. Tevens constateerden ze dat hun eigen opvattingen nauw bij elkaar aansloten en daarom werd CoBrA geboren. Uit dat eerste CoBrA-jaar stamt dit schilderij (40 x 50 cm) van Corneille, dat dan ook erg kostbaar is. Het wordt geveild bij Hampel in M├╝nchen.