vrijdag 13 december 2013

Het braille van Buunk

Er rijst toch weer twijfel over de vondst van kunsthandelaar Frank Buunk.
Zoals eerder gemeld ontdekte de Edese kenner een olieverfschets van Hendrik Mesdag in het Venduehuis te Den Haag, een schets die aldaar was gecatalogiseerd als een werk van Barbara van Houten. Het droeg de atelierstempel van Mesdag's atelier, en de handtekening van Barbara. Buunk veronderstelde dat Barbara niet voor het werk tekende, maar voor de authenticiteit van het stempel. Onze veronderstelling dat Barbara op achttienjarige leeftijd had meegeholpen aan (voorbereidingen voor) het Panorama zouden dan niet juist zijn. Maar sommige lezers volgen de redenering van Buunk niet. Zij zijn niet onder de indruk van zijn stilistische argumenten. Buunk herkende in kleur en stijl "het braille" van Mesdag. "Het is weer de zoveelste publiciteitsstunt van Frank Buunk," schreef een collega. Een een ander: "Alleen Frank heeft er blijkbaar verstand van. De mensen van het Panorama niet, 2 veilinghouders niet, honderden bezoekers van de veiling niet, alle overige handelaren niet. Iedereen kijkt er elke keer weer overheen. Behalve Frank." Weer een andere lezer: "Zonder enig bewijs stelt hij dat dit werk van de meester zelf is en dat de handtekening niet aangeeft, wat normaal zou zijn, dat Barbara het werk gemaakt heeft. Volgens mij is het detail op het Panorama veel beter geschilderd dan het schilderijtje en daarom denk ik dat Barbara, wellicht als onderdeel van het leerproces, dit schilderijtje wel degelijk zelf heeft gemaakt." Mocht dit inderdaad een stunt geweest zijn van Frank Buunk, dan was het in elk geval een stunt die werkte, want de al dan niet vermeende ontdekking leverde wel weer een landelijk krantenartikeltje op. Dat Buunk de schets voor een Mesdagprijs aanbiedt getuigt bovendien van zelfvertrouwen: het geeft aan dat zijn expertise evenveel waard is als Hendriks signatuur. Zie ook hier en hier.