vrijdag 5 mei 2017

Jacoba van Heemskerck van Beest

Het werk van Jacoba van Heemskerck maakte in Duitse avant-gardistische kringen eerder furore dan in Nederland.
Ze behoorde tot de vaste bezoekers van Domburg en er wordt wel gezegd dat zij net zo van invloed was op de ontwikkeling van Piet Mondriaan als hij op die van haar. Dit belangrijke werk is te koop in het Venduehuis te Den Haag.