woensdag 3 mei 2017

Picasso tekent de krant

Fred Schoonenberg was journalist van Het Volksdagblad, later bekend als De Waarheid.
En Pablo Picasso was kunstenaar. Beiden waren communist en voelden grote betrokkenheid bij de Spaanse burgeroorlog. Op de Spaanse linkse krant Treball tekende Picasso voor de Nederlandse journalist wat commentaren. Het afgebeelde voorbeeld is van één dag na het bombardement op Guernica. Een aantal van dergelijk krantentekeningen is te koop bij het Vendu notarishuis te Rotterdam.