donderdag 13 juli 2017

Aardappels in de duinen

Wie er oog voor heeft kan nog steeds in de Hollandse duinen sporen waarnemen van akkerbouw.
Met name aardappelen werden in de negentiende eeuw in kleine duinakkertjes geteeld. Met de daling van het grondwaterpeil door de drinkwaterwinning kwam daar een einde aan. Toch zijn er in en rond Katwijk weer wat initiatieven om zo'n akkertje, als cultuurhistorisch monument, opnieuw in productie te nemen. Dit schilderij is gemaakt door Jan Scherrewitz, te koop bij Heritage Auctions in Dallas, VS.