woensdag 18 oktober 2017

Fictief portret

Dit is Lavinia, een fictieve mythologische figuur uit het werk van Vergilius.
Die verhaalde onder andere hoe plotseling haar haar begon te branden. Gelukkig bleef ze ongedeerd. Maar in werkelijkheid was dit een mevrouw Talbot, die eind achttiende eeuw de schilder John Opie opdracht gaf haar in de Lavinia-gedaante te portretteren. Zo'n verkleedpartij was toen heel gewoon. Te koop bij Bonhams Londen.