zaterdag 7 oktober 2017

Textuur en licht

De Franse kunstschilder Marcel Gromaire gebruikte zijn atelier als en soort filter.
Door het licht te manipuleren slaagde hij er in zijn onderwerpen letterlijk in een nieuw licht te stellen. Daarbij ging het hem om texturen die onder invloed van de lichtmanipulaties met schermen en ramen, konden worden beïnvloed. Het is aan dit werk, dat te koop is bij Shapiro in New York te zien.