dinsdag 6 februari 2018

Bekend gezicht: Hélène Fourment

Maar deze vrouw kennen wij toch?
Zeker, het is Helena Fourment, de tweede vrouw van P.P. Rubens. Hij portretteerde haar soms, maar veel vaker figureert ze in mythologische werkstukken. Het originele portret is in de zeventiende eeuw meermaals gekopieerd. Verschillende exemplaren bevinden zich in museale collecties, misschien ooit aangezien voor echte Rubensen. Deze is uit de negentiende eeuw, zegt Van Spengen te Hilversum, die overigens Helena niet herkent, getuige de catalogus waar zij is vermeld als 'adelijke dame met parelcollier'.