zondag 9 december 2018

Allegorie op de onverschilligheid

Een verhalend schilderij uit de twintiger jaren, van een onbekende hand.
Niemand slaat acht op de lijdende Christus. De rijke snobs op de voorgrond hebben het te druk met feesten. De priester trekt een vroom gezicht maar kijkt niet op of om. De rabbi wijst slechts in een heilig boek. Op de achtergrond staat een communist te roepen. Alleen een dienstmeisje nota bene heeft oog voor de essentie. De maker van het in fraai grijspalet uitgevoerde werk (50 x 31 cm) is onbekend. Het Venduehuis der Notarissen te Den Haag schrijft dat het een kopie is van een werk van de Engelse schilder Goetze.

zondag 2 december 2018

Accijnstoren van Alkmaar

Een sfeervol beeld van de accijnstoren te Alkmaar.
Vroeger werden hier lokale goederenbelastingen geïnd. Karel Klinkenberg schilderde het, in elk geval na 1903, want toen werd de ophaalbrug geïnstalleerd. Die is inmiddels verdwenen, en om ruimte te maken voor het verkeer werd het gehele gebouw vier meter verplaatst. Het schilderij (38 x 50 cm) is te koop bij Van Spengen te Hilversum.

vrijdag 30 november 2018

Felicien Bobeldijk

Felicien Bobeldijk gaf in 1911 in een brief aan zijn vriend Willem Witsen een inkijkje in het moeilijk bestaan van de kunstschilder:
"... vooral 't laatste jaar heb 'k te veel voor 'n zeer kleine prijs moeten verkoopen, die mij belette aan dingen door te gaan, die 'k nog graag vastgehouden had. 'n Gevolg daarvan is nog bovendien, door 't telkens 'r op uit moeten 'n aanmerkelijk tijdverlies, wat wel 't ergste is, wanneer je met lust aan 't werk bent - 'k zeg je dit niet uit sentimentaliteit, of, wat wel 't zelfde is, om mij te beklagen (veel en veel beteren dan ik hebben 't moeten doen), maar alleen om je de overtuiging te geven, kan je iets voor mij plaatsen, je mij 'n grooten dienst zou doen, waarvan 'k 'n goed gebruik kan maken." Willem gaf aan dat hij inderdaad wel iemand wist. Dit werk is uit een latere periode uit Bobelsdijks carrière. Te koop bij Van Spengen.

zaterdag 24 november 2018

Virtuoze Isaac Israels

Met wat losse penseelstreken bepaalt Isaac Israels een stoel, een tafel en de ezel.
De rode tinten leiden onze aandacht naar het stilleven dat Marius Bauer - want het is deze collega en vriend van Isaac die is afgebeeld - bezighoudt op het doek. Te koop bij AAG te Amsterdam.