vrijdag 5 oktober 2018

Roëde uit collectie Leewens

Deze gouache is een vroeg werk van Jan Roëde.
De schilder van de Nieuwe Haagse School had toen nog niet de vorm gevonden waar hij tot de dag van vandaag zo'n succes heeft: uiterst kleurrijke half-abstracte fantasiefiguren, waarvan er in dezelfde veiling een aantal te koop zijn. Bij het Haagse Venduehuis en afkomstig uit de nalatenschap van de zwager en kunstbroeder van Roëde, Wil Leewens.

woensdag 3 oktober 2018

Rysselberghe en de waardering

Een fraai spiegelportret van Theo van Rijsselberghe.
De Belgische luminist of post-impressionist maakte het 1908. In 1908 exposeerde hij in Rotterdam. Het Handelsblad schreef een uitvoerige bespreking. De schrijver kon zich best voorstellen dat er schilders zijn die zich in het kleurrijk pointillisme adequaat kunnen uitdrukken, maar voor Rysselberghe geldt dit misschien niet. "Wij hebben nu allereerst ons af te vragen, of Theo van Rysselberghe met zijn uitteraard stroeve en moeilijk handelbare techniek, volkomen recht doet wedervaren aan zijn talenten. Men bemerkt reeds aan de manier, waarop de vraag voorbereid en gesteld is, dat het antwoord ontkennend moet luiden. [...] hij wil uit zijn procédé halen wat er niet in zit, en zou waarschijnlijk completer wedergave zijner intentiën bereikt hebben, indien hij minder stelselmatig te werk gegaan ware..." Daar zit iets in. Ook in andere tijden en stijlen zou Rysselberghe geëxcelleerd hebben. Dit werk is te koop bij Academia te Monaco.

vrijdag 21 september 2018

Venduehuis veilt Van Gogh in facsimile

Binnenkort veilt het Haagse Venduehuis 25 exemplaren van een nieuwe facsimile-uitgave van Van Goghs schetsboekjes.
Van die schetsboekjes zijn er slechts vier bekend. De eerste stamt uit 1884 en ontstond in Nuenen en omgeving. Voor Van Gogh was het schetsen naar de natuur een in zijn brieven veel besproken onderdeel van zijn zelfstudie. De facsimile's zijn zeer zorgvuldige nabootsingen van de oorspronkelijke schetsboeken, tot op detail van papierkeuze en omslag. Vanwege hun kwetsbaarheid zullen de originelen voortaan nimmer meer in het Van Gogh-museum - die ze beheert - te zien zijn. Klik hier voor een filmpje.

maandag 3 september 2018

Telpost te Millingen


Rijkswaterstaat heeft de telpost Millingen, aan de Rijn, in bruikleen gegeven aan een kunststichting.
Die laat kunstenaars verblijven waar nog niet zo lang gelden het drukke scheepvaartverkeer werd geregistreerd. Sven Hoekstra maakte er in 2007 dit schilderij (120 x 60 cm), te koop bij Derksen te Arnhem. De blote benen met gluurder rechts verzon hij er zelf bij.