zaterdag 15 februari 2020

Petra Cortright digitaal

Dit is een digitaal schilderij op aluminium.
Het is gemaakt door de kunstenares Amerikaanse kunstenares Petra Cortright. Ze maakt video-kunst, maar ook dit soort grote (116 x 243 cm) werken. Elke penseelstreek is afzonderlijk met de hand neergezet, maar dan digitaal. Al die penseelstreken worden dan tenslotte ook weer digitaal bewerkt en gecomponeerd tot een schilderij, dat vervolgens op een ondergrond wordt afgedrukt. In dit geval aluminium, want op fotoprint-papier heeft alles de neiging erg plat te blijven, aldus de kunstenares. Te koop bij Bonhams.

donderdag 13 februari 2020

Onder de dadelpalm

Jacques Majorelle werkte veel in de (voormalige) Franse koloniën van Afrika.
Hij wordt beschouwd als een late vertegenwoordiger van de Art Deco. Het afgebeelde werk, dat te koop is bij Sotheby's, is uit 1933. Het werk (Sous les palmiers dattiers, 104 x 82 cm) heeft een bijzondere uitstraling. De schilder gebruikte, met groot effect, fijngemalen metaalpoeder in de afwerking van het schilderij.

dinsdag 11 februari 2020

Kleurrijk werk van Karin van Leyden

Een bijzonder werkje van Karin van Leyden.
De kunstenares wordt vaak in één adem genoemd met haar echtgenoot Ernst van Leyden (ook wel kortweg Ernst Leyden). Het echtpaar verwierf internationale roem in het interbellum met hun modernistische werk. In de zestiger jaren maakte Karin Leyden ook wel dit soort collage-achtig werk. Ze zijn zeer gewild, maar helaas is deze, te koop bij het Haagse Venduehuis in de online only-veiling in matige conditie.

woensdag 5 februari 2020

Van Kregtens laatste doek

Dit doek van meer dan 2 x 2 meter, is het laatste dat Fedor van Kregten maakte. 
Het is te koop bij Van Spengen te Hilversum, die het volgende citaat uit Van Kregtens biografie citeert: Dat van Kregten's gezondheid tijdens zijn laatste expositie te wensen overliet, ook daarvan had de buitenwereld geen weet. Toen de pijnen in hevigheid toenamen, werd zijn kwaal (carcinoma pulmonium) als ziektebeeld aanvankelijk onjuist gediagnostiseerd, waardoor hij te lang verstoken bleef van de behandeling die hij behoefde. Hij vocht manmoedig tegen het onstuitbare physieke afbraakproces. De schildersezel was zijn laatste toevlucht. Alleen daar vond hij de kracht van het verzet. Daar was het ook dat hij zich identificeerde met zijn eigen memento mori. Met inspanning van al zijn krachten bouwde hij aan zijn laatste doek van twee bij twee-en-een-halve meter. Het was een sterfbed-tafreel, dat hem zo had aangegrepen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis. In een wonderlijk conventioneel-anecdotische mise-en-scene, als een gesublimeerde kindertekening, componeerde hij het figuurstuk met "De stervende Jood" als middelpunt. Een onvoltooid en krampachtig afscheidsgebaar. Fedor van Kregten overleed op 8 augustus 1937 in het Zuidwal Ziekenhuis te Den Haag.