dinsdag 18 juli 2017

De schutters

De heilige Sebastiaan vervult meerdere functies.
Zoals bekend werd de vroegchristelijke martelaar door de Romeinen met pijlen doorboord. Dat maakte hem voor kunstenaars aantrekkelijk als mannelijk naakt, en voor de schutters als beschermheer van hun gilde. In dit schilderij uit 1927 van Marcel Gillis, is de heilige naar de achtergrond gedrongen. Een gelegenheidsstuk met vele knipogende details. Te koop na de zomer bij Horta Brussel.

maandag 17 juli 2017

Iets aparts

Karel van de Woestijne vond hem geen eerste rangsfiguur, maar meende toch dat Walter Sauer, als navolger van Felicien Rops, 'iets aparts vertegenwoordigde'.
Sauer was vooral decoratieschilder, maar vanwege zijn zwakke gezondheid legde hij zich toe op het tekenen, en bereikte daarin grote hoogte. Zeer verzamelwaardig wordt thans zijn werk geacht. Dit werk op papier, gemengde techniek, 65 x 50 cm, is te koop bij Horta te Brussel.

zondag 16 juli 2017

*&%! Pneumothorax

Jacques van Melkbeke was een vriend en medewerker van Hergé.
Als hoofdredacteur van het Kuifje-magazine schreef hij eens een brief aan zichzelf, zogenaamd afkomstig van een jongetje met een zieke vader. Dat jongetje vroeg Hergé een van de vloeken van kapitein Haddock uit zijn strip te verwijderen (*%! Pneumothorax), omdat zijn vader aan die conditie was overleden. Hergé deed het. Dit werk van Van Melkbeke toont diens echtgenote. Te koop bij Horta, Brussel.

donderdag 13 juli 2017

Aardappels in de duinen

Wie er oog voor heeft kan nog steeds in de Hollandse duinen sporen waarnemen van akkerbouw.
Met name aardappelen werden in de negentiende eeuw in kleine duinakkertjes geteeld. Met de daling van het grondwaterpeil door de drinkwaterwinning kwam daar een einde aan. Toch zijn er in en rond Katwijk weer wat initiatieven om zo'n akkertje, als cultuurhistorisch monument, opnieuw in productie te nemen. Dit schilderij is gemaakt door Jan Scherrewitz, te koop bij Heritage Auctions in Dallas, VS.