woensdag 31 augustus 2011

De evolutionaire Joop Kropff

Sommige schilders bewegen mee met alle ontwikkelingen in hun eigentijdse kunstgeschiedenis.
Dat hoeft niet per se tot een geslaagd oeuvre te leiden, maar in het geval van de Haagse schilder Joop Kropff, die in 1979 overleed, zijn veel werken toch wel raak. Hij begon als een traditionele neo-impressionist, die stemmige Haagse stadsgezichten maakte met regenachtige straten en wachtende koetsjes. Sommige doen niet onder voor Arntzenius of Breitner, en worden navenant gewaardeerd. Later gaat hij ook abstract werken. In de jaren vijftig is hij een vooraanstaand lid (voor zover van lidmaatschap sprake kon zijn) van de Nieuwe Haagse School. Dit fijn opgevatte stilleven (50 x 45 cm)  is te koop bij De Eland te Diemen.