zaterdag 13 augustus 2011

Vijf maal Stevens, hier Gustav

Tegen 1900 waren er in Parijs maar liefst vijf genreschilders actief met de naam Stevens.
De beroemdste was Alfred, maar ook Gustav Max (die leefde van 1871 tot 1946) kon heel goed schilderen. Hij was bovendien oprichter van de Brusselse groep Le Sillon, die zich verzette tegen het neo-impressionisme, het luminisme, het symbolisme, en andere moderniteiten. Liever oriënteerde deze groep, waarvan ook Fernand Toussaint en Louis Thevenet deel uitmaakten, zich op de klassieken. Dit bevallige werk (gouache, 71 x 56 cm) heet Le Geste, en werd in 1924 voor het eerst tentoongesteld te Venetië. Het is te koop bij Vanderkinderen te Brussel.