dinsdag 4 oktober 2011

Frans Hogerwaards allure

"... hij zocht bij 't schilderen van figuur en portret bijna altijd naar een bepaalde allure, naar eene houding en geste die meer in het Zuiden dan in het koele Noorden past. „Chaque peintre fait son portrait", wordt wel eens gezegd en waar Frans door de straatjeugd met de haar eigen rake karakteristiek eens voor „Spaansche stierenvechter" werd uitgescholden,  begrijpt men dat zijn zoeken steeds gericht was op modellen, die hij kon laten gebaren als de figuren, die wij zoo goed van de werken der groote Spaansche meesters kennen. Het stil-neerzitten, zonder gebaar, dat zoo kenmerkend is bij ons Hollanders, inspireerde hem geenszins."
Dat schreef Elseviers Maandschrift in de jaren twintig over de jong gestorven top-schilder Frans Hogerwaard. Het zou op deze ets met aquatint kunnen slaan (34 x 30 cm) die te koop is bij het Twents Veilinghuis.