zaterdag 17 maart 2012

Veel leven op het Waterlooplein

Een zeldzaam levendig en gestoffeerd werk (85 x 121 cm) van de Duitse meester Hans Herrmann.
Het toont het Waterlooplein in Amsterdam eind negentiende eeuw. Te koop bij Dorotheum te Wenen. Hans Herrmann vormde samen met Walter Leistikov en Max Liebermann enige tijd de groep XI, die beschouwd kan worden als de voorloper van de Berliner Sezession. Herrmann ontwikkelde zich niet verder in de modernistische richting en bleef werken vervaardigen als we hier zien. Wel steeds van alom gewaardeerde kwaliteit.
Naschrift: Kunsthandelaar en Amsterdammer Gerrit Heemskerk wijst er terecht op dat hier niet het Waterlooplein, maar de Nieuwmarkt is afgebeeld.