zondag 4 maart 2012

Willem Paerels heeft niets te vertellen

Willem Paerels was een wat ontoegankelijk mens. 
In februari 1933 bezocht een journalist van Het Vaderland hem in Brussel. Hij treft de schilder daar aan: gehuld in dikke kleren bij het vuur. “Van een interview komt niets, omdat Paerels een ondankbaar object voor den interviewer is. Hij verstrekt mij eenige zakelijke gegevens. Zijn geboortedatum, zijn opleiding. Verder deelt hij mij, op mijn verzoek, mede dat er schilderijen van zijn hand aanwezig zijn in het Stedelijk Museum te Amsterdam (drie), verder in de musea van Keulen, Kopenhagen, Grenoble, Brussel, Antwerpen, Elsene en Luik. [...] Voor het overige heeft Parels niets te vertellen! Of liever, verder wil hij niets zeggen. Hij wil dat het werk voor hem spreekt en hij is er van overtuigd, dat dit werk zoo eenvoudig, zuiver en waarachtig is, dat alle mondelinge en schriftelijke commentaren overbodig zijn.” Dit schilderij (50 x 60 cm) toont de Schelde bij Antwerpen en is te koop in Lokeren bij De Vuyst.