maandag 30 april 2012

Doodgewoon naakt van Henk van Leeuwen

Henk van Leeuwen is een in Nederland doodgewone naam, en het is ook de naam van een kunstenaar met een zeer gewoon oeuvre.
Dat doodgewone had de Voorburgse schilder gemeen met een aantal tijdgenoten, nabloeiers van de Haagse school worden ze bij gebrek aan beter wel genoemd, en het niet bijzonder geprofileerde van hun kunst lijkt misschien op gespannen voet te staan met de eisen van artisticiteit. Ze werkten voor de markt, en niet voor de critici. Originaliteit was voor hen geen doel, en zo vonden ze een ruim publiek onder hen die in het interbellum de stormachtige modernistische ontwikkelingen niet wensten te volgen. Maar de kwaliteit van het werk van Van Leeuwen is onmiskenbaar en zal de tand des tijds doorstaan. Dit naakt (49 x 64 cm) is te koop bij het Venduehuis der Notarissen te Den Haag.