donderdag 26 april 2012

Toon Kelder schildert Hansje


Jos W. de Gruyter vergeleek in Elseviers Maandschrift de portretkunst van Toon Kelder met die van Whistler en Thijs Maris.
"Deze beiden hebben ook uitgemunt in de weergave van het kind — de Engelschman vooral als etser — en bij Kelder nemen de beeltenissen van kinderen eveneens een speciale plaats in, naast de zelfportretten, die naar vrienden [...], en die naar mevrouw Kelder. Deze schilder verstaat het, een lieflijk en innemend  k i n d e r - p o r t r et te scheppen en daarbij alle klippen der gebruikelijke snoezige plaatjesachtigheid met gemak te omzeilen. Het schuchtere dappere staan van twee voeten, de expressie van onbeschreven bezige handjes, de vragende openheid van een kinderblik en de door verlegenheid getemperde levensgretigheid van een houding, dat alles en méér weet Kelder zuiver in zich op te nemen en met een innige, levende bekoring op papier of doek vast te leggen." Dit portret van Hansje, uit 1923, zwerft al tijden rond op de veilingen en is nu voor weinig te koop bij Derksen Veilingbedrijf te Arnhem.