zondag 27 mei 2012

Kees van Bohemen

In 1955 had men nog wat moeite met het experimentele werk van Kees van Bohemen.
"Mogelijkerwijs is deze chaos van vormen in vuile kleuren met veel fel rood er in de uitdrukking van heftige gemoedsbewegingen, die wij helaas via deze schilderijen niet kunnen navoelen," schreef een recensent. Maar sinds de zeventiger jaren is het tij gekeerd, en nu behoort de Haagse schilder tot de gevestigde, en ook internationaal bekende namen. Dit werk (64 x 50 cm) stamt uit de jaren vijftig. Kort daarna zou Van Bohemen naar de VS verhuizen, maar het contact met action painters als Jackson Pollock zorgde er voor dat hij juist figuratiever ging werken. Een goed overzicht van het oeuvre vindt men op de website van kunsthandelaar Nico Delaive. Dit schilderij is te koop bij AAG.