dinsdag 5 juni 2012

Realisme voor en na de glasnost

De mijnwerker dateert van voor Gorbatsjovs glasnost, en de bouwvakster van erna.
Maar beiden laten zien dat mannen en vrouwen er niet zijn voor het mooie, maar om te werken aan de opbouw van de maatschappij. De Russische schilders ontbreekt het niet aan vaardigheid, en het academisch vakmanschap is in de jaren zestig en zeventig gewoon in stand gehouden. De Sovjet-schilderstijl doet denken aan de al even ideologisch geladen Amerikaanse tegenhanger, Norman Rockwell cum suis, maar dan zonder humor. Beide schilderijen zijn te koop bij De Zwaan te Amsterdam.