vrijdag 17 augustus 2012

Harry Kuijten, vriend van middernacht

In De vrienden van middernacht‚ de schilderskroniek van schrijver-schilder Raoul Hynckes, wordt Harry Kuijten geprezen als ‘een ideale reisgenoot’ en een ‘zeer talentvol schilder’ die zich, als veel schilders uit die tijd, weinig bekommerde om reclame, succes en het verlangen te slagen. 
Hij zeurde nooit’, schrijft Hynckes. ‘Hij stribbelde nooit tegen als ik weer eens met een raar plan op de proppen kwam. Zo’n reisgenoot was voor mij ideaal, ik had iemand om tegen aan te praten en daarbij nog iemand, die ik erg hoog achtte, iemand, waar ik een grote bewondering voor had. Ik heb weinig schilders gekend, die zo gewetensvol te werk zijn gegaan als juist Harry. Hij was een van de talentvolste van zijn generatie en dat wist hij geloof ik zelf ook wel, al sprak hij daar zelden over. Maar soms merkte je aan een bepaalde uitlating, dat hij heel goed in de gaten had, dat hij niet de erkenning kreeg die hij verdiende. Aan de ander kant was hij zo weinig ijdel, dat hij er zich toch weinig van aantrok. Ik geloof dat de mensen om hem heen zich daar meer aan stoorden dan hijzelf." Deze ruimtelijke bloesemtak (82 x 52) is te koop bij Onder de Boompjes te Leiden.