zaterdag 15 september 2012

Scheveningen in 1842

Rond 1840 stond de Nederlandse visserijsector op zijn kop, want Belgi├ź, net onafhankelijk geworden, hief strenge invoerrechten op vis uit Nederland, onder het mom van in Oostende een eigen visserij op te willen bouwen.
Ofschoon er al sinds eeuwen een aanzienlijke visexport was, werden vele vangsten meteen op het strand aan de lokale bevolking en tussenhandel verkocht. Zoals op dit schilderij (51 x 64 cm) van de hand Johan Janssens uit 1840, te koop bij Dorotheum te Wenen, te zien is.