zondag 4 november 2012

Hendrik de Vries' tooverwoud

Hendrik de Vries is een van de grootste dichters van Nederland, en van Groningen geweest.
Maar hij was ook schilder, en beide disciplines hadden alles met elkaar te maken. Je hoeft alleen maar deze dichtregels te lezen om dat te beseffen. Het afgebeelde werk (60 x 40 cm), is te koop is bij Methusalem, alwaar nog veel meer belangrijke Ploegwerken.

Voor 't eerst in 't beweegbare tooverwoud 
Waar moorddadige poelen verkrozen, 
Zag ik slingers van 't schatrijkste loovergoud 
Overladen met zwarte rozen; 

Een dooltuin, waar nergens een vogel zong, 
Onder schaduw van onheil en dood; 
Hoe dieper ik door deze lanen drong 
Hoe zwaarder nacht mij omsloot.

[uit Adagio's ]