maandag 11 maart 2013

B. Blommers voor het goede doel

In Heeze werd in de wintermaanden van 1895 "door veele gezinnen bepaald nood geleden."
Daarom was het verheugend dat de schilder Bernard Blommers ook die koude winter weer een fraaie grote aquarel ter beschikking stelde aan de baronesse van Tuyl van Serooskerke, die zich beijverde om uit de verloting van het werk de grootst mogelijke opbrengst te genereren. Er werden ook nog twee "fraaie Photographieën, naar schilderijen van den Heer Blommers, insgelijks door den schilder-zelven aan Heeze geschonken en van zijn naamteekening voorzien." Deze foto's, zo schrijft het damescomite in de krant, zijn waardevol maar, "van deze tot de aquarel is zulk een sprong dat wij niet in één adem de voorwerpen willen noemen." Loten kostten f 0,50. Hier zien we Blommers, liefdadig heer, in een zelfportret dat te koop is bij De Zwaan.