woensdag 20 maart 2013

Mennistenhemel van Ernst Witkamp

De doopsgezinden, ofwel Mennisten, werden in de gouden eeuw met argusogen bekeken.
Ze mochten geen overheidsfuncties uitoefenen en daarom zochten veel van hen hun heil in de handel, en met name in de geldhandel. Daarom werden nogal wat Mennisten erg rijk. Ze lieten grote buitens bouwen aan de Vecht, en die streek werd daardoor wel de Mennistenhemel genoemd. Zo heet ook dit schilderij (50 x 35 cm) van Ernst Witkamp. Het is gemaakt in 1877 en is te koop bij AAG te Amsterdam, alwaar ook veel werken die zonder limiet worden verkocht.