vrijdag 17 mei 2013

Bonies ontindividualiseert, demythologiseert en geometriseert

"De-mythologisering was ook de kunst ontdoen van zijn individuele grondtoon, het individuele gebaar, de toets waarin de artistieke persoonlijkheid de imponerende grondtoon vormde. De geometrisch abstracte vormentaal was de taal bij uitstek van deze de-mythologisering. Hiermee werd de geometrische kunst het beeldend signaal bij uitstek van de socialisering van de kunst."
Dat zei Petri Leidekker bij de opening van een Bob Bonies-tentoonstelling in 2009. In Museum Van Bommel van Dam hangen nu verschillende fraaie en strenge werken van deze Haagse meester. Het afgebeelde schilderij uit 1969 (80 x 80 cm) is te koop in het Haagse Venduehuis.