woensdag 15 mei 2013

Geen Schelfhout, toch leuk

Er staat iets van een signatuur, maar Bassenge Berlijn verkoopt dit grote schilderij als "Umkreis".
Evenzogoed een leuk schilderij (72 x 78 cm) waar veel op te zien is. In beeld is gebracht het moment dat de bommen in zee worden gesleept, met behulp van rollen en de kracht van de paarden. Deskundigen kunnen vast verklaren waarom de netten opgebonden zijn. Moeten ze drogen?