dinsdag 7 mei 2013

Traditionele Van Boxel

De Stichting Haagse Beeldende Kunst is uitgever van een serie kleine boekjes over Haagse kunstenaars, de zogeheten Paletreeks.
Veel van de deeltjes hebben een progressieve signatuur, maar een is gewijd aan Pulchrilid Piet van Boxel, en dat was een uitgesproken traditionalist, zoals wel blijkt uit dit portret van een Scheveningse vrouw. Er staan in het boekje ook veel aquarellen van de schilder, en er wordt bijverteld dat ze niet onderdoen voor die van Kees Verwey. Wat nog zo is ook. Er zijn twee werken van Van Boxel op de halfjaarlijkse veiling in het Venduehuis te Den Haag.