maandag 13 mei 2013

Twee gezichten van Bitter

Sommigen van de schilders van de Nieuwe Haagse School hebben nogal uiteenlopend werk gemaakt.
Dat geldt voor Joop Kropff, maar zeker ook voor Theo Bitter. Ongedurig kan men het noemen, maar ook veelzijdig. Gevolg is wel dat zo'n veelvormigheid geen duidelijk gezicht geeft in de kunstgeschiedenis, waar men nu eenmaal alles graag wil schematiseren. Twee voorbeelden van werk van Bitter te koop in de voorjaarsveiling van het Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage, alwaar nog veel meer interessant werk.