zondag 9 juni 2013

Overwoekerde catalogi door internetveilen

Het internetveilen heeft, zeker als er geen kijkdag bijhoort, enorme kostenvoordelen.
Maar er zijn ook nadelen, en die worden eveneens veroorzaakt door de lage kosten. De drempel is zo laag dat allerlei normaliter onveilbare zaken ineens veilbaar worden, en dus de catalogi overwoekeren. Dickhaut te Maastricht heeft toch nog wat kwaliteitsinbrengers kunnen overtuigen zich in dit woud te begeven. Bijvoorbeeld met een paar omineuze landschappen van Charles Eijk waarvan er een hier is afgebeeld. De catalogus van Dickhaut vindt men hier.