donderdag 25 juli 2013

Farasijn: de Vlaamsche Mesdag

Edgard Farasyn gaf al heel jong blijk van zijn schildertalent.
Op zijn 15-de begon hij op de Antwerpse academie, en op zijn 19-de was hij daar klaar, om met 27 professor te worden. Vanaf die tijd hield hij zich voornamelijk bezig met de zee, zodat hij soms de "Vlaamsche Mesdag" genoemd werd. Farasijn en zijn geestverwanten waren niet al te zeer onder de indruk van de modernistische tendenzen in hun tijd, en in navolging van de oprichting van Les Vingt begonnen zij De XIII.  Maar ze werden genegeerd, ondanks het feit dat beroemde schilders als Max Liebermann, Frits von Uhde en Jan Toorop mee-exposeerden. Dit eenvoudig maar stemmingsvolle schilderij (24 x 32 cm) is te koop bij Engel Kunstauktionen in Koblenz.