zondag 6 oktober 2013

Marieloes Reek succes in Tokyo


Een lezer wijst ons op dit werk van Marieloes Reek, dat te koop is bij AAG te Amsterdam.
Het schilderij (90 x 80 cm), getiteld Verbindingen is typerend voor het oeuvre van deze kunstenares die is opgeleid aan de Rietveldacademie. Ze heeft vele malen (ook solo) geëxposeerd in galeries als de Twee Pauwen. Huizen dus waarvan de klantenkring goed gemaakt decoratief-symbolisch werk kan appreciëren. En dat kan men ook in Japan, want onlangs exposeerde Reek zeer succesvol in Tokyo. "Dit doen niet veel Nederlandse kunstenaars haar na!" schrijft onze lezer terecht.