zaterdag 23 november 2013

Thorn Prikker, wegbereider

Deze waskrijttekening van Johan Thorn Prikker hing op de grote overzichtstentoonstelling die in Rotterdam en D├╝sseldorf gehouden werd.
Mevrouw Loosjes-Terpstra stelde in haar standaardwerk terecht vast dat Thorn Prikker een wegbereider was voor het Nederlands modernisme. Prikker was een rusteloos zoeker die uiteindelijk een gevierd ontwerper en uitvoerder van toegepaste kunst in Duitsland werd. Wie de brieven van de dwarse Thorn Prikker aan zijn vriend Henri Borel, uitgegeven door Joop Joosten, nog niet heeft gelezen moet daar zeker tijd voor vrijmaken, want ze zijn buitengewoon vermakelijk. De tekening is te koop bij Lempertz.