zondag 17 november 2013

Van Looy meer schrijver dan schilder

Slechts in het begin van zijn carrière maakte Jacobus van Looy ambitieus schilderwerk.
Frans Erens beschreef, in zijn Vervlogen Jaren, hoe dat komt: "Tijdens v. Looy's verblijf in het buitenland verschenen van de hand van Witsen, v.d. Valck en Jan Veth stukken over de toen nieuwe Hollandsche schilderkunst. In deze stukken werd een andere opvatting van de schilderkunst voorgestaan dan die van v. Looy. Dat vond hij onaangenaam en langzamerhand is hij er toe gekomen geen werk meer ten toon te stellen; critiek was hem te pijnlijk, hij hield liever zijn werk voor zich. Ik vond, dat hij daarin ongelijk had. Wanneer de artiest weet, dat hij met de geheele overgave van zichzelf heeft gezwoegd, moet hij, zich om niets bekommerend, zijn werk in de openbaarheid brengen. Dit is het juiste standpunt, maar Kobus heeft dit alleen ten opzichte van zijn literair werk ingenomen." Van Looy bleef altijd stillevens maken, voor eigen plezier, zoals dit (50 x 25 cm), dat te koop is bij Christie's Amsterdam.