vrijdag 29 november 2013

Willink: imaginair realist

Carel Willink noemde zichzelf een imaginair realist, en zelfs in dit opdrachtportret (70 x 52 cm) wist hij het imaginaire een plaats te geven.
Afgebeeld is de oud-minister ir. L.A.H. Peters, geportretteerd als oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen met op de achtergrond Fort Amsterdam te Cura├žao. Het is gemaakt in 1952 en komt bij AAG onder de hamer. In die veiling ook werk uit de nalatenschap van Benno Premsela en Friso Broeksma.