dinsdag 17 december 2013

Te rammelig en rommelig om goed te zijn

Eugène Galien Laloue was de meest productieve schilder van Parijse stadsgezichten, zowel op doek als op papier.
Hier beeldt hij de Place de la Concorde af, in een voor hem typerende rijk aangeklede situatie. Linksonder staat duidelijk de handtekening. Toch lijkt het bij nadere beschouwing voor deze beroemde schilder een wat zwak geval. Dit is eigenlijk een beetje rammelig en rommelig. Te rommelig, naar de smaak van het Venduehuis te Den Haag, die, wetende dat het werk vaak is vervalst en nagevolgd, deze aquarel dan ook catalogiseert als Franse School, 20ste eeuw.