zondag 5 januari 2014

Leempoels onterecht afgeserveerd

In 1922 stelde de Belgische schilder Jef Leempoels in Brussel vele tientallen werken tentoon, maar op veel bijval kon hij niet rekenen.
Het modernisme was immers volop bezig het academisme plat te walsen. En zo walste Karel van de Woestijne in de NRC Leempoels plat: "...met wat meer nederigheid en wat meer natuurlijkheid zou Leempoels van een slecht een beter schilder zijn geworden. [...] Zijn vlijtige natuurgetrouwheid is die van een ambachtsman, die zijn ambacht lief heeft. Vóór den tijd der micro-photographie, zou hij een kostbaar medewerker zijn geweest van een professor in de biologie: [...] Maar daarmede is juist de keerzijde van Leempoels' talent aangegeven. Zijne mirakuleuze handigheid is louter werktuiglijk; alle emotie is er uit afwezig..." Het lijkt, met het afgebeelde werk (130 x 104 cm) voor ogen, dat te koop is bij Freeman's, Philadelphia, een nogal overdreven reactie. Maar Leempoels had het een beetje aan zichzelf te wijten. Door de teleurstellende kritieken publiceerde hij zelf een brochure waarin hij zich op irritante wijze hoog de hemel in prees.