donderdag 20 februari 2014

Lucebert: een kwestbaar hart.

Dit drukwerk omvat een tekening en een gedicht van Lucebert.
Beide, tekst en beeld, zijn ondoorgrondelijk en niettemin zo helder als glas, zoals altijd bij deze Vijftiger. (Alle dingen hebben een hard een vloeibaar of een vluchtig gezicht; alleen dat wat de mens maakt heeft vaak ook nog een kwetsbaar hart.) Bij het Venduehuis te Den Haag staat deze poster abusievelijk gecatalogiseerd als Lucefert, maar hij is wel degelijk van Lucebert die hem maakte naar aanleiding van de tentoonstelling Beelden van Heden in 1959.