zaterdag 1 februari 2014

Opgeknapte Joos de Momper

Zadelhoff heeft een schilderij dat men er niet zo gauw zou verwachten.
Het betreft een zeventiende eeuws werk van Joos de Momper junior, voorstellende personen in een grot. Expert John Hoogsteeder heeft het bekeken, aldus Zadelhoff, en geconstateerd dat de kleurrijke figuurtjes er later zijn ingeschilderd, zoals dat met veel werken het geval was. Begin twintigste eeuw was er in Den Haag zelfs een hele industrie, met als centrale figuur Theo van Wijngaarden, die zeventiende eeuwse schilderijen opwaardeerde tot veel vrolijker en verkoopbaarder voorstellingen.