woensdag 19 maart 2014

Hubert Bekman

Hubert Bekman was een van de schilders van de Nieuwe Haagse School.
En een van de vroegste, want al voor de Tweede Wereldoorlog vormde hij, samen met collega's als Jan van Heel een groep in Voorburg, bij Den Haag. Zoals bekend worden onder de term Nieuwe Haagse School verschillende Haagse in elkaar overlopende kunstenaarsclubjes van de vijftiger en de zestiger jaren samengevat. Van Bekman zijn een grote hoeveelheid werken in de collectie van het Venduehuis der Notarissen te Den Haag. De catalogus is hier.