dinsdag 25 maart 2014

Maris is dood, maar Maris leeft

"Maris is dood, maar de roem van Jaap Maris begint pas door te breken, daar kunnen we zeker van zijn."
Zo schreef een recensent in 1899, en hij vervolgde: "In den Haag is nu eenige weken lang een keurverzameling te zien geweest uit het beste werk van Jacob Maris, volgens de goede gewoonte die, het op deze wijze mogelijk maakt, een gestorven kunstenaar nog ééns in al de volheid van zijn groote gaven te waardeeren. En hierna zullen deze geleende schilderijen weer naar de gelukkige eigenaars terugkeeren, en wat Jaap Maris nagelaten had, wordt verspreid naar de vier hoeken des winds, en langzaam zal men dan, [...], de koopwaarde van zijn doeken hooger en hooger zien worden, totdat men ze eindelijk elkaar zal betwisten voor grof geld, terwijl zoo menige opgeschroefde beroemdheid ter nauwernood meer van de hand zal gaan op de kunstveilingen." Dit bescheiden landschap van de grote Haagse School schilder is te koop bij het Notarishuis te Arnhem voor een niet te opgeschroefde schatting.