vrijdag 4 april 2014

IJspret maakt vrij

"Hoog en laag, dames en heren, op de ijsbaan schaatste alles door elkaar. Mensen die elkaar nooit hadden gezien konden elkaar aanspreken als oude bekenden, zelfs samen een baantje schaatsen."
Dat schrijft Ileen Montijn in haar onvolprezen boek Leven op Stand, waarin ze allerlei details beschrijft van het dagelijks leven en de omgangsvormen tussen 1890 en 1940. Dit Biedermeierschilderij is heel wat ouder, maar ook in de eerste helft van de negentiende eeuw gold ongetwijfeld dat het ijs een vrijhaven was voor ongedwongen verkeer, en voor vrijerij. Te koop bij het Notarishuis Arnhem. De schilder heet H. Breukelaar.