vrijdag 25 april 2014

Isaac Israels heeft de kraan open laten staan

In 1904 loopt Isaac Israels schuldbeladen rond in Parijs.
Hij schrijft aan zijn vriend Witsen: "Je moet weten dat ik op 't onzalig idee komend in Amst. op mijn atelier te willen slapen de duinwater kraan had open gezet, anders had ik geen water. Daarop uitgegaan en na eenige uren teruggekomen hoor ik een geruisch als van een waterval waarop ik met een valsche sleutel je atelier binnen gedrongen zie dat dit onder water staat en een soort van niagara van het plafond naar beneden valt. Ik heb direkt de kranen weer dicht gedaan maar pas op dat je ze niet gebruikt voor het lek gerepareerd is, er schijnt een pijp gesprongen in de vloer van mijn keuken ongeveer. Ik had je dit al eerder willen mededelen." Later verbleef Israels enige jaren aaneen in Parijs. Toen maakte hij deze aquarel, in het Bois de Boulogne, die nu te koop komt bij het Venduhuis te Rotterdam.