zaterdag 10 mei 2014

Harmen Meurs was niet bang

Harmen Meurs was een buitengewoon Nederlands kunstenaar.
Dit schrijft kunsthistorica Karlijn de Jong op de website van Studio 2000 te Blaricum: "Zijn sociale bewogenheid en politieke stellingname uitte hij als antifascist door in 1933 - als voorzitter van de Onafhankelijken - een verboden tentoonstelling uit Berlijn te laten overkomen. Een fel anti-nazistisch schilderij van Horst Strempel en een aanstootgevend schilderij van Joop Moesman waren de directe aanleiding voor de Amsterdamse burgemeester Van der Vlugt en directeur Baard van het Stedelijk Museum om de expositie te verbieden. Een deel van De Onafhankelijken legde zich bij deze beslissing neer, terwijl Meurs zich verzette. Hij bracht de tentoonstelling naar elders over en legde zijn functie neer. Het jaar daarop werd Meurs’ eigen inzending Tijdbeeld geweigerd, een voorstelling waarin een halfnaakte joodse man door nazi’s met hakenkruizen wordt gebrandmerkt. Ten huize van het later gedeporteerde Bergense kunstenaarsechtpaar Mommie Schwarz (1876-1942) en Else Berg (1877-1942) organiseerde hij vervolgens de tentoonstelling ‘Kultur 1934’. De Nederlandse politie maakte een eind aan deze anti-fascistische manifestatie. Niet lang daarna trok Meurs zich gedesillusioneerd terug uit het kunstenaarscircuit en verhuisde met zijn joodse vriendin Berthe Edersheim naar Putten op de Veluwe. Na de oorlog bestond er nauwelijks meer belangstelling voor zijn werk." Dat is nu wel anders. Dit fraaie portret getiteld Moeder en Jaapje, is te koop bij Van Ham te Keulen, samen met nog een andere Meurs.