maandag 5 mei 2014

Twee strakke dames met een eeuw er tussen

Twee portretten met meer dan een eeuw verschil.
Links een Biedermeierwerk van onbekende hand, voorstellende ene Theodora van Meurs. Rechts een dame van Karel Wiggers, uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Beide in het Venduehuis te Den Haag