vrijdag 18 juli 2014

In één jet, die lucht

Ofschoon Louis Meijer een vooraanstaande Haagse marineschilder was doet dit niet erg Haags, zelfs niet Hollands aan.
Het grote schilderij (70 x 99 cm) is dit najaar te koop bij het Venduhuis Rotterdam. Jacob Maris was leerling bij Meijer, en herinnert zich: "Het was in dien tijd bij onze schilders een uitgemaakte zaak, dat de lucht in één jet op het doek geworpen moest worden. Een werk, dat bij kapitale doeken - gelijk Meijer ze vaak schilderde - heel wat zeggen wou, want in elk geval moest voorkomen worden, dat de verf onder de behandeling droog werd." Of dat hier ook het geval was, is de vraag.