dinsdag 1 juli 2014

Lotti van der Gaag mocht niet bij CoBrA horen

In 1961 woont Lotti van der Gaag afwisselend in Parijs en in de Den Haag. 
Ze is zelf 35 en heeft een relatie met de dan 18-jarige Jan Cremer. Ze schildert niet echt, want ze wordt door de CoBrA-mannen niet voor vol aangezien, en wil zich niet aan hun hoon blootstellen. Vooral Corneille moet niets van haar hebben; sowieso vindt hij dat vrouwen geen kunst kunnen maken. Het werk links (100 x 55 cm) markeert een overgang. Kort daarna zou ze heel kleurrijke schilderijen gaan maken, waarvan rechts een voorbeeld (56 x 65 cm). Misschien het meest geslaagd is haar beeldhouwwerk waarvan zich in de openbare ruimte van Den Haag mooie voorbeelden bevinden.