zondag 17 augustus 2014

Sologoub, een baard als vogelnest

In 1921 vestigde de Russische schilder Leonid Sologoub zich in Den Haag.
Hij was een uitgesproken romanticus. Bij de opening van zijn solotentoonstelling in 1937 vertelde de inleider het volgende: "Hij had een roodborst in zijn atelier getemd. Het diertje vloog in en uit en nestelde zich 's nachts in zijn baard. Als de roodborst zong, zong ook Sologoub en zweeg de gevederde zanger dan eerbiedigde hij dat en slaakte zijn Wolgaliederen. Op een donkeren dag verdween de roodborst en Sologoub zong niet meer. Een vriend, die een klapkooi bezat, bood aan den vluchteling te vangen. De vriend ving vele roodborsten. Ze werden aan Sologoub getoond doch de echte was er niet bij en ze werden weer losgelaten. Eindelijk werd de verlorene gevangen, die weer in- en uitvloog, waarna Sologoub weder vroolijk werd en zijn zangoefeningen hervatte. Dit stempelt hem tot een mensch, die de romantiek van het leven heilig beleeft." Het afgebeelde schilderij (38 x 46 cm) moet ook voor Sologoub bijzondere betekenis gehad hebben. We zien de toegang tot het landgoed Rustenburg (ter plaatse van het Vredespaleis), dat bewoond werd door Anna Paulona. Het water is de Haagse Beek. Het schilderij is te koop bij het Notarishuis Arnhem.